Danh sách giá

ID Tên Giá / K tối thiểu tối đa Thông tin Dịch vụ
1 Instagram Followers Indonesia [BOT] [HQ] [BETA] [500] ⚡️⚡️ 🏆👑 ₫ 130.000 100 500 Bot Indonesia ; High Quality (With Avatar + Indonesian Name) ; Fast Start ; Fast Process ; 7 Days 1x Refill Guaranteed Instagram Followers Indonesia
2 Instagram Likes Indonesia [500] ⚡️ 🏆👑 ₫ 65.000 100 500 Bot Indonesia ; High Quality (With Avatar + Indonesian Name) ; Random Start (Manual by Admin!) ; Fast Process Instagram Likes Indonesia
1109 Shopee Followers Indonesia [BOT] [FEMALE] [2K] ⚡️⚡️ ⭐🏆👑 ₫ 57.200 100 2000 Bot Female Indonesia ; High Quality ; Fast Start ; Fast Process Shopee / Tokopedia / Bukalapak
1158 Shopee Product Likes Indonesia [BOT] [FEMALE] [2K] ⚡️⚡️⚡️ ⭐🏆👑 ₫ 18.200 100 2000 Bot Female Indonesia ; High Quality ; Random Start (Depend Queue) ; Fast Process Shopee / Tokopedia / Bukalapak