Danh sách giá

ID Tên Giá / K tối thiểu tối đa Thông tin Dịch vụ